Höstterminen 2019

Från och med höstterminen 2019 tar Folkuniversitetet i Uppsala över driften av Cultus gymnasieskola.

Information från Folkuniversitetet kommer att  skickas ut till både "gamla" och nya elever.

Vi som ägare ser detta som en positiv utveckling av Cultus. 

Lena och Stefan