Öppet Hus 5 februari på Bergsbrunnagatan 1

Välkommen på Öppet Hus den 5 februari 2020 kl 17-19! Klicka här och låt oss hålla kontakt!

Öppet Hus äger rum i de lokaler som Cultus kommer att vara från och med vårterminen 2020.

Bergsbrunnagatan 1 
75323 Uppsala