Schema 
Sjukanmälan
Läsårstider

Sjukanmälan

Vi har ett nytt system Schoolsoft, där vi önskar att ni som myndig elev eller vårdnadshavare gör sjukanmälan.

För att göra detta behöver ni ansöka om inloggningskod till Schoolsoft hos elevens mentor. 

All frånvaro rapporteras varje dag senast kl. 08:00 på Schoolsoft eller tel: 0766 771042.