Om Cultus Gymnasium

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET PÅ CULTUS

På Cultus har vi profilen Akutsjukvård och räddningsmedicin på Vård- och omsorgsprogrammet. Du får en bra förberedelse inför ditt kommande yrkesliv och möjligheterna efter en examen från Cultus är många. En del av eleverna väljer att arbete som undersköterska, medan andra väljer att läsa vidare till polis, brandman, fysioterapeut eller sjuksköterska, men möjligheterna är många fler om du med hjälp av ditt individuella val läser kurser som ger dig behörighet till andra utbildningar.

ELEVEN I CENTRUM

Cultus Gymnasieskola startade hösten 2006 i Uppsala. Cultus omvårdnadsutbildning sätter eleven i centrum under hela utbildningen. Vi försöker belysa så många sidor som möjligt av lärande. Eftersom vi är en liten skola har du möjlighet till att påverka mycket av din skolgång. Vi strävar efter att skapa en personlig atmosfär, där teori och praktik blir till livskunskap. Genom individuell studieplanering försöker vi anpassa utbildningen så att den passar ditt sätt att lära och dina livsmål!

ARBETA MED MÄNNISKAN

Vård och omsorg är ett framtidsyrke, på många sätt, och en av de viktigaste sysselsättningarna i vårt samhälle – både idag och i morgon. Möjligheterna är många och arbetstillfällen finns det gott om. En vårdutbildning öppnar dörrar mot en fortsatt karriär inom vårdens många områden, antingen du väljer fortsatt utbildning eller ger dig ut på arbetsmarknaden. Du kommer att arbeta med människor, och ditt arbete kan leda till ett aktivt och meningsfullt liv för många. Du kommer att arbeta i en organisation där ditt arbete räknas, där du själv, din personlighet och dina kunskaper, är ett viktigt redskap för att uppnå ett bra resultat.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter din utbildning i akutsjukvård står en lång rad alternativ öppna. Med kompetens som undersköterska finns många arbeten inom landsting och kommun. Din utbildning öppnar ett stort antal vägar till fortsatta studier, och det finns en mängd påbyggnadsutbildningar, högskole- och universitetskurser för den som vill gå vidare: ambulansförare eller ambulanssköterska, arbetsterapeut, brandman, socionom och polis, arbete inom räddningstjänsten eller kanske som reseledare. Det finns många yrkesutbildningar där en gymnasieutbildning i akutsjukvård utgör en god grund att ta nästa steg ifrån.

2018-06/3
2018-06/2
2018-06/4
2018-06/1
2018-06/5